Programvaror tillgängliga för studenter

Avtal / Beskrivning Omfattning / Tillgänglighet
Adobe
Programvara för bildbehandling, illustration och layout. Omfattar Adobe Acrobat DC samt Adobe CC.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac). För Abobe CC måste IT-avdelningen först kontaktas.

Student
Vissa utbildningar inom Media och kommunikation har tillgång till Adobe Creative Cloud. Respektive utbildning informerar om detta gäller för dig.

Programvara nås på Adobe Creative Cloud
Använd studentmailadress(KauID@student.kau.se) och KauID för inloggning.
Affinity
Programvara för bildbehandling, illustration och layout. Alternativ till Adobe Photoshop, Illustrator och Indesign.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac).
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.

Student
Information om hur man får tillgång till programmet för hemdatorer finns i nedladdningstjänsten.
ClaroRead Plus
Programvara som läser upp text från skärmen.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac).
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.

Student
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.
Mathematica
Programvara för matematik.

Medarbetare
Wolfram User Portal

Student
Wolfram User Portal

Använd studentmailadress(KauID@student.kau.se) och KauID för inloggning.

Matlab
Programvara för matematik.

Medarbetare
Programvara samt övriga tjänster nås på Mathworks
1. Logga in med KauID.
2. Skapa ett Mathworks-konto.
3. Välj 40974314 Matlab (Individual) som licensalternativ vid installation på dator.

Student
Programvara samt övriga tjänster nås på Mathworks
1. Använd studentmailadress(KauID@student.kau.se) för inloggning.
2. Skapa ett Mathworks-konto.
3. Välj 40974314 Matlab (Individual) som licensalternativ vid installation på dator.
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
Avtal för nedladdning av programvaror direkt från Microsoft under särskilda villkor.

Medarbetare
Tjänsten nås på Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Student
Tjänsten nås på Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
Använd studentmailadress(KauID@student.kau.se) och KauID för inloggning.
Microsoft Office 365
För närvarande erbjuds endast nedladdning av Office-paket.

Student
Nedladdning av Office-paket sker genom Office Portal
Ange din student-mailadress(KauID@student.kau.se) med tillhörande lösenord och klicka dig vidare.
NVivo
Program för kvalitativ dataanalys.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac).
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.

Student
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.
SpellRight och StavaRex
Stavnings- och skrivverktyg särskilt avsedda för personer med dyslexi.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac).
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.

Student
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.
SPSS Statistics
Programvara för statistik.

Medarbetare
I Kau-dator kan installation ske via Software Center (Win) samt Self Service (Mac).
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.

Student
Information om hur man får tillgång till programmet för privat dator finns i nedladdningstjänsten.